Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
05.09.2012  

Volitve predsednika Republike Slovenije 2012

Zagreb, 5. september 2012 - Obveščamo vas, da je predsednik Državnega zbora Republike Slovenije 25.7.2012 razpisal volitve predsednika Republike Slovenije in za dan volitev določil nedeljo, 11. novembra 2012, ter za dan izvedbe drugega kroga volitev nedeljo, 2. decembra 2012.

Razgrnitev volilnih imenikov:
V času od 5.9.2012 do 27.10.2012 bo na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu razgrnjen volilni imenik. V tem času ima vsak državljan Republike Slovenije pravico pregledati volilni imenik in zahtevati popravek. Državljan lahko zahteva popravek:

a) če sam ali kdo drug ni vpisan v volilni imenik,
b) če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice,
c) če je vpisana oseba, ki je umrla,
d) če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega.

Popravke imenika se lahko na veleposlaništvu zahteva le pisno ali ustno na zapisnik s predložitvijo ustrezne uradne dokumentacije (originalni izpiski iz matičnih knjig, sodbe sodišč, itd.), iz katere so te spremembe razvidne. Informacije o vpisu v volilni imenik lahko volivci dobijo tudi po telefonu na številkah veleposlaništva 01/63-11-014 ali 01/63-11-015.

Glasovanje izseljencev
(osebe s stalnim prebivališčem v tujini):
Izseljenci bodo prvo obvestilo o poteku volitev in možnih načinih uresničevanja volilne pravice prejeli skupaj z volilnim materialom, ki bo vseboval glasovnici in volilni karti za prvi in morebitni drugi krog volitev. Glasovali bodo lahko samo enkrat in sicer na enega od načinov:

- osebno na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu, Alagovićeva 30, 10000 Zagreb, dne 11. novembra 2012 med 9 in 17 uro, pri čemer morajo s seboj imeti osebni dokument na podlagi katerega se ugotovi istovetnost volivca;
- po pošti;
- osebno v Republiki Sloveniji na OMNIA volišču.

Za glasovanje na veleposlaništvu ali po pošti izseljencem ni potrebno izpolniti ali posredovati nikakršne zahteve.

V kolikor pa le ti želijo glasovati v Republiki Sloveniji na volišču OMNIA, bodo svojo pravico lahko izvrševali le, če bodo do 8. novembra Državni volilni komisiji posredovali obvestilo, da bodo glasovali v Republiki Sloveniji. Obrazec lahko najdete tukaj.

Glasovanje zdomcev
(osebe z začasnim prebivališčem v tujini):
Osebno na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu ali po pošti lahko glasujejo tudi zainteresirani slovenski državljani z začasnim prebivališčem v tujini, ki se bodo na dan glasovanja nahajali v Republiki Hrvaški, vendar morajo to svojo namero do 11. oktobra 2012 sporočiti Državni volilni komisiji na način, da predpisan in pravilno izpolnjen zahtevek posredujejo:

- na naslov Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana ali
- po faksu na številko 00386/1-433-1269 ali
- skeniran na elektronski naslov

Obrazec lahko najdete tukaj

Podpora kandidatom
Potrjevanje obrazcev podpore posameznim predsedniškim kandidatom je možno na veleposlaništvu ali pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji oddati vse do 17. oktobra 2012.

Vse dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Državne volilne komisije. Dodatna pojasnila lahko pridobite tudi na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu.