Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
21.01.2013  

Pobuda za ustanovitev Centra za celostne energetske rešitve in pravilno uporabo gradbenih materialov

Zagreb, 21. januar 2012 - Obveščamo zainteresirane gospodarske subjekte, da je Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zagrebu konec minulega leta predstavilo pobudo za ustanovitev Centra za celostne energetske rešitve in pravilno uporabo gradbenih materialov.  Pobuda je rezultat sprotnega spremljanja razvoja hrvaškega trga in potencialnih poslovnih priložnosti za slovenska podjetja, katerih v segmentu industrije gradbenega materiala vidimo še zlasti veliko.

V naslednjih letih se v tem pogledu obetajo znatna sredstva s strani lokalnih skupnosti, občin, ministrstev, bank (EBRD in EUDP) in posameznikov, ki bodo obnavljali stavbe z namenom zmanjševanja toplotnih izgub, pomembna pa bo tudi energija, pridobljena iz alternativnih virov.

Hrvaška bo predvidoma v letu 2013 postala članica Evropske unije, s čimer bodo evropske direktive veljale tudi zanjo, zavezana pa bo tudi k izvajanju Programa 20/20/20, ki je obvezen za vse članice EU.

Zamisel je Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zagrebu dobilo v Centru celostnih energetskih rešitev, ki že deluje v Ljubljani. Menimo, da bi podoben center v Republiki Hrvaški veliko pripomogel k celostni ponudbi slovenskih podjetij in njihovih hrvaških partnerjev na področju energetike, toplotne obnove stavb, varčevanja z energijo, izdelavo in postavitvijo toplotnih črpalk in sončnih kolektorjev, ipd.; s tem pa bi se zmanjšali stroški podjetij za potrebe promocije. Doslej je k pobudi pristopilo 12 slovenskih in hrvaških podjetij, novi člani in zamisli pa so vedno dobrodošle. Tovrstni center predstavlja precejšnjo novost na hrvaškem trgu, prizadevali pa si bomo tudi za podporo Vlade RH in pristojnih ministrstev.

Veleposlaništvo bo še naprej pomagalo podjetjem, da si v obnovi stavb in pridobivanju energije zagotovijo čim večji tržni delež, od njih pa pričakujemo, da se ustrezno organizirajo in prevzamejo vodstvo v tem projektu. Ocenjujemo, da bi s tovrstnim združevanjem lahko bili uspešni.