Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
24.10.2013  

Sodni postopki zoper (N)LB niso ustavljeni, Hrvaška še vedno ni izpolnila svoje zaveze

Zagreb, 24. oktober 2013 - Veleposlaništvo Republike Slovenije ugotavlja, da tudi na današnjem naroku v eni izmed tožb glede prenesenih deviznih vlog zoper Ljubljansko banko in Novo ljubljansko banko ni prišlo do ustavitve sodnega postopka.

Tudi po današnjem dnevu vseh 27 postopkov zoper omenjeni dve banki iz Slovenije teče nemoteno naprej, kljub temu, da se je Vlada Republike Hrvaške, ki je izdala pooblastili za omenjene tožbe, v Memorandumu o soglasju 11. marca letos na Mokricah zavezala k ustavitvi vseh sodnih postopkov v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami. Slovenija ugotavlja, da Hrvaška še vedno ni izpolnila omenjene zaveze.

Slovenija in Hrvaška sta z Memorandumom o soglasju potrdili zavezo iz Sukcesijskega sporazuma o reševanju omenjene problematike v okviru nasledstva. Prav s tem namenom je slovenski minister za zunanje zadeve Erjavec dal pobudo za naslednje srečanje ministrov za zunanje zadeve in finančnih strokovnjakov obeh držav, ki bo potekalo predvidoma v mesecu novembru.

Dejstvo, da na Hrvaškem še vedno tečejo omenjeni sodni postopki, je v nasprotju z veljavnimi dogovori in ne prispeva k skupnim naporom za iskanje končne rešitve v skladu z Memorandumom o soglasju in Sukcesijskim sporazumom. Naroka iz naslova dveh drugih tožb sta predvidena že v decembru mesecu.

Slovenija si vseskozi prizadeva za oblikovanje dokončne in celovite rešitve te problematike, vključno z vprašanjem dolgov hrvaških podjetij do Ljubljanske banke, ki znašajo že več kot 1 milijardo EUR. Slovenija zato znova poziva Hrvaško k spoštovanju danih zavez in sprejetih obveznosti.