Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
20.09.2013  

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije štev. 38100-5/2013/4, z dne 25.7.2013, Ministrstvo za notranje zadeve poziva vse zainteresirane osebe (v nadaljevanju promotor) k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Dokončanje enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije, prva faza – projekt TETRA«, ki obsega nadgradnjo in dokončanje obstoječega oz. izgradnjo novega omrežja, z delovanjem, vzdrževanjem in upravljanjem sistema ter izvajanje operaterske funkcije.

Pravna podlaga: Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ZJZP (Ur. l. RS, št. 127/06 in Ur.l. EU, št. 317/07, 314/09) določila poglavja o predhodnem postopku (od 31. do 35. člena ).

Javni poziv promotorjem je objavljen na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Vloga o zainteresiranosti se šteje za pravočasno, če jo javni partner prejeme do 8. 11. 2013, najkasneje do 11.00 ure (po srednje-evropskem času).

Ministrstvo za notranje zadeve
Republika Slovenija