Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
20.12.2007  

Odziv Veleposlaništva RS v Zagrebu na navedbe pomočnika ministra za kmetijstvo dr. Ivana Katavića glede poglavja 13 - Ribištvo, izražene v Glasu Istre z dne 19. decembra 2007

V zvezi z navedbami pomočnika ministra v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Hrvaške dr. Ivana Katavića v časniku Glas Istre z dne 19. decembra 2007, da Slovenija v pristopnih pogajanjih Hrvaške z EU blokira poglavje 13 - Ribištvo zaradi nerešenega vprašanja razmejitve, Veleposlaništvo RS  v Zagrebu pojasnjuje, da so navedbe netočne in zavajajoče.

Pri poglavju 13 - Ribištvo Slovenija pričakuje od Hrvaške, da izpolni svoje mednarodnopravne obveznosti, ki so del evropskega pravnega reda. Gre za izvajanje Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju (SOPS) v delu, ki se nanaša na morski ribolov in ki je s članstvom Slovenije v EU prešel v pristojnost Evropske skupnosti.  

Slovenija je Hrvaški v okviru pogovorov, ki jih usklajuje Evropska komisija, predlagala rešitve, na podlagi katerih bi se ribiški del omenjenega sporazuma lahko izvajal kljub nerešenemu vprašanju razmejitve med državama. Pri tem je bil upoštevan namen SOPS-a, da se ljudem ob sicer še neugotovljeni in nedoločeni meji izboljšajo življenjske razmere in olajša vsakodnevno življenje.

Slovenija ni tista, ki bi v okviru poglavja 13 izpostavljala nerešeno vprašanja meje, marveč - kot to izhaja iz javne izjave vodje hrvaške pogajalske skupine za ribištvo - to počne Hrvaška. Slovenija izpostavlja le dolžnost izpolnjevanja prevzetih mednarodnopravnih obveznosti v evropskem kontekstu.

Ob tej priložnosti bi radi ponovno poudarili, da je Slovenija vedno aktivno podpirala članstvo Hrvaške v EU. Slovenija izhaja iz prepričanja, da bo Hrvaška uspešno izpolnila vsa potrebna pristopna merila ter da bo v čim krajšem možnem času postala članica EU.