Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
11.01.2008  

POJASNILO MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE GLEDE POROČANJA O NOVEM ZAKONU O MEDNARODNI ZAŠČITI

V poročanju o novem Zakonu o mednarodni zaščiti se povzema tudi izjava Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR), da naj bi Slovenija z novim zakonom o mednarodni zaščiti znižala standarde te zaščite. To preprosto ni res in Ministrstvo za notranje zadeve je tovrstne trditve nekaterih nevladnih organizacij argumentirano zavrnilo že večkrat.  

Novi Zakon o mednarodni zaščiti, ki je začel veljati 4. januarja 2008, je Republika Slovenija sprejela zaradi celovitega prenosa določb skupnega evropskega azilnega sistema v nacionalno zakonodajo in zaradi sistemske ureditve celotnega področja mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji. Zato ostro zavračamo očitke o zniževanju standardov za prosilce in begunce. Obseg in vrsta pravic beguncev in oseb, ki jim je bila priznana subsidiarna zaščita, ostaja enak, z izjemo trajanja, kar je bistveni odstop od zahtevanih minimalnih standardov v Kvalifikacijski direktivi EU. Begunec avtomatično pridobi dovoljenje za stalno prebivanje, osebi pa se prizna dovoljenje za prebivanje za tri leta z možnostjo podaljševanja za dve leti.

 

Vsi prosilci za mednarodno zaščito v naši državi tudi uživajo popolno oskrbo v nastanitvenih zmogljivostih Ministrstva za notranje zadeve. Prosilci imajo v vseh nastanitvenih zmogljivostih dnevno zagotovljene tri obroke in dodatno hrano za manjše otroke. Za prosilce so zagotovljeni prevozi v šolo, k zdravniku, na kulturne prireditve ipd.

 

Za tiste, ki so že pridobili mednarodno zaščito, zagotavljamo nastanitev v integracijskih hišah, kar je nadstandard, saj takšna nastanitev ni zagotovljena drugim tujcem, ki bivajo v Republiki Sloveniji, kot tudi ne slovenskim državljanom. Otrokom prosilcev in šolajočim se prosilcem za mednarodno zaščito Republika Slovenija omogoča šolanje. Stroške nostrifikacije diplome za osebe, ki so pridobile mednarodno zaščito, pa v celoti krije ministrstvo, kar je bistveno več, kot od nas zahteva Kvalifikacijska direktiva, ki zahteva od držav članic EU zanje enako obravnavanje kot za svoje državljane. Naši državljani si morajo nostrifikacijo plačati sami.

Poleg tega opozarjamo na napačne navedbe UNHCR o številu priznanih statusov begunca. V letu 2006 je v Republiki Sloveniji pridobilo status begunca 9 oseb, prav toliko pa tudi v letu 2007. Poleg tega je zavajajoč podatek, da je Slovenija ena od držav z najnižjim številom priznanih statusov begunca. Pri tem moramo namreč upoštevati, da se v zadnjih letih bistveno zmanjšuje število prosilcev za azil. Tako jih je bilo leta 2006 za 65 odstotkov manj kot v letu 2005, kar je bila posledica celega sklopa dejavnikov. Trend zmanjševanja prosilcev se še nadaljuje in to ne le v Republiki Sloveniji, ampak tudi v večini drugih evropskih držav.

 

Vse navedeno priča o tem, da v UNHCR očitno razpolagajo z netočnimi podatki ali pa jih napačno interpretirajo.