Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
30.04.2019  

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

V skladu z 52. in 78. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljnjem besedilu: Uredba) Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zagrebu (v nadaljevanju: VZG) objavlja

   

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

   

Predmet razpolaganja s stvarnim premoženjem države, je službeno osebno vozilo:

 

vrsta osebnega vozila

CITROEN C4

letnik

2006

datum prve registracije

03.03.2006

prevoženi km na dan 06.03.2019

124.240

Ident. št. - VIN

VF7LCKFUC74397130

motor

1.4 16V

barva vozila

ZLATA

Klima

DA

Vrsta goriva

BENCIN

 

Vozilo se prodaja po načelu "videno – kupljeno".

 

Interesenti, lahko pridobijo podrobnejše informacije o vozilu, vsak delovni dan (08:00 – 16.00), na tel. št. 00 385 1 63 11 000, e-naslov miha.trtnik@gov.si. Ogled vozila je mogoč po predhodnem dogovoru (tel. št. 00 385 1 63 11 000). Kontaktna oseba je g. Miha Trtnik.

 

Način vložitve ponudb

Pisne ponudbe za vozilo z vidno oznako "ODPRODAJA SLUŽBENEGA VOZILA" je potrebno predložiti na naslov: Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zagrebu, Alagovićeva 30, 10000 ZAGREB, Hrvaška. Pisne ponudbe z vidno oznako "ODPRODAJA SLUŽBENEGA VOZILA" se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov miha.trtnik@gov.si.

 

Rok za oddajo ponudb je 20 dni od objave na spletni strani VZG. Obravnavane bodo ponudbe, oddane priporočeno po pošti ali jih bo VZG prejelo po elektronski naslov, najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti svoje podatke (naziv, naslov), kontaktne podatke, ponudbeno ceno ter izjavo o vezanosti dane ponudbe vsaj 30 dni.

Sklenitev pogodbe

Vozilo bo prodano kupcu, ki bo za vozilo ponudil najvišjo ceno. VZG, bo skladno s četrtim odstavkom 52. člena ZSPDSLS-1 z zainteresiranimi osebami opravilo pogajanja o ceni in drugih pogojih. VZG, bo z izbranim kupcem sklenilo neposredno prodajno pogodbo.

 

Kupec je dolžan celotno kupnino v enkratnem znesku, plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe. Plačilo kupnine, v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Vse stroške v zvezi s prodajo vozila, plača kupec.

 

VZG, bo prenos in izročitev vozila opravilo po plačilu celotne kupnine, kupec pa ga je dolžan prevzeti v 5 dneh od plačila celotne kupnine, na naslovu Veleposlaništvo Republike Slovenije, Alagovićeva 30, 10000 Zagreb, Hrvaška.

 

VZG  lahko ustavi ta postopek do sklenitve prodajne pogodbe.

 

 

                                                                                                          Dr. Smiljana Knez

                                                                                                            Veleposlanica

 

Datum objave: 30.04.2019

 

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 20.05.2019