Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
15.11.2021  

Aktualne informacije glede prehajanja hrvaške meje

Potniki, ki potujejo na Hrvaško iz Slovenije

Ažurne informacije o pogojih za vstop v Republiko Hrvaško v skladu z začasnimi omejitvami, ki veljajo zaradi nadzora širjenja bolezni COVID-19, se nahajajo na spletni strani hrvaškega Ministrstva za notranje zadeve, https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211.

Ob vstopu na Hrvaško morajo potniki od 1.7.2021 predložiti EU digitalno covid potrdilo ali eno od naslednjih dokazil:

- PCR negativni test na SARS-CoV-2 ali hitri antigenski test - HAG, pri čemer mora biti test HAG s Skupnega seznama hitrih antigenskih testov, ki so ga države članice Evropske unije vzajemno priznale in ga objavila Evropska komisija (seznam na https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf).
Rezultati PCR testa ne sme biti starejši od 72 ur, rezultat HAG testa pa ne starejši od 48 ur (šteto od časa odvzema brisa do prihoda na mejni prehod).


ALI
- potrdilo o cepljenju (ne starejše od 365 dni) o prejemu drugega odmerka cepiva COVID-19, ki se uporablja v državah članicah EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ali je odobreno s strani WHO za nujno uporabo (Covishield, Covaxin, CoronaVac) oz. potrdilo o preteku 14 dni od cepljenja s cepivom prejetega v enkratnem odmerku (Janssen/Johnson&Johnson).

ALI

- potrdilo o cepljenju s prvim odmerkom cepiva Pfizer, Moderna, Gamaleya (velja za vstop v obdobju od 22. do 42. dneva prejema cepiva) ali AstraZeneca (velja za vstop v obdobju od 22. do 84. dne prejema cepiva)


ALI
- potrdilo o pozitivnem PCR ali HAG testu, ki potrjuje, da je oseba prebolela okužbo z virusom SARS-CoV-2 (test je bil opravljen pred največ 365 dnevi, a je starejši od 11 dni od datuma prihoda na mejni prehod) ali zdravniško potrdilo o preboleli bolezni Covid-19

ALI

- potrdilo o preboleli bolezni Covid-19 in prejemu ene doze cepiva, ki se uporablja v državah EU, v obdobju največ 8 mesecev od pričetka bolezni, in je od cepljenja minilo največ 365 dni

ALI
- odreditev samoizolacije ob vstopu v Republiko Hrvaško z možnostjo PCR ali HAG testiranja na SARS-CoV-2 (na lastne stroške) ob obveznosti samoizolacije do prejema izvida testa. V primeru nezmožnosti testiranja se določi ukrep samoizolacije za obdobje desetih dni.

Dodatno hrvaški odlok z veljavo od 26.7.2021 navaja tudi novo možnost vstopa brez testa oz. karantene: 

Če je oseba prebolela COVID-19 in ima veljavno EU digitalno COVID ali drugo potrdilo o preboleli bolezni in je bila cepljena z vsaj enim odmerkom cepiva v osmih mesecih po pojavu COVID-19, se izjema od obveznosti negativnega PCR ali hitrega antigenskega testa oz. karantene podaljša do izteka dvanajst mesecev od dneva cepljenja.

IZJEME od zgornjih obveznosti so:

- delavci ali samozaposlene osebe, ki opravljajo ključne naloge, vključno z zdravstvenimi delavci, obmejnimi in napotenimi delavci ter sezonskimi delavci, kot je določeno v Smernicah o prostem gibanju delavcev med pandemijo COVID-19;
- učenci, študenti in pripravniki;
- pomorščaki in delavci v transportnem sektorju ali ponudniki prevoznih storitev, vključno z vozniki tovornjakov, ki prevažajo blago za uporabo na ozemlju države in tisti, ki so samo v tranzitu;
- diplomati, osebje mednarodnih organizacij in osebe, ki prihajajo na vabilo mednarodnih organizacij in katerih fizična prisotnost je potrebna za delovanje teh organizacij, vojaško osebje in policisti ter osebje humanitarne in civilne zaščite pri opravljanju njihovih nalog;
- osebe, ki potujejo zaradi družinskih ali poslovnih razlogov, vključno z novinarji pri opravljanju svojih nalog;
- potniki v tranzitu z obvezo, da zapustijo Republiko Hrvaško v 12 urah po vstopu;
- bolniki, ki potujejo zaradi zdravstvenih razlogov.

Prav tako veljajo kot izjema (brez testa in samoizolacije) OTROCI, mlajši od 12 let, ki potujejo s staršem/skrbnikom, če le-ti izpolnjujejo pogoje za vstop.

Za potnike iz nekaterih tretjih držav velja poseben režim

Potniki iz držav, ki so uvrščene na seznam držav Hrvaškega inštituta za javno zdravje, za katere veljajo posebni epidemiološki ukrepi (seznam na https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Popis-dr%C5%BEava-za-koje-se-pri-dolasku-u-Republiku-Hrvatsku-primjenjuju-posebne-epidemiolo%C5%A1ke-mjere-prilikom-prelaska-granice-1.pdf), morajo ob vstopu na Hrvaško:

- predložiti negativni izvid PCR testa, ki ni starejši od 72 ur, in jim je obenem odrejen ukrep obvezne samoizolacije na Hrvaškem za 14 dni (velja za države 1.kategorije, trenutno sta to Južnoafriška republika in Zanzibar (Tanzanija). Trajanje samoizolacije se lahko skrajša, če oseba najpozneje sedmi dan samoizolacije na lastne stroške opravi PCR testiranje na SARS-CoV-2 in je rezultat negativen.


- predložiti negativni izvid PCR testa, ki ni starejši od 72 ur, ali negativni izvid hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur, ne glede na status cepljenja oz. prebolelosti (za države 2.kategorije, trenutno je na spisku Brazilija).

Objava na spletni strani Hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ):

https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/priopcenje-o-izmjeni-popisa-drzava-za-koje-se-pri-ulasku-u-republiku-hrvatsku-primjenjuju-posebne-epidemioloske-mjere/

 

!!!! DODATNE INFORMACIJE !!!
V primeru nejasnosti ali želje po podrobnejših informacijah oz. potrebni dokumentaciji lahko pristojne hrvaške organe kontaktirate prek spletnega obrazca na strani https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211  ali povprašate za informacije neposredno na mejnem prehodu, kjer nameravate prečkati mejo (seznam hrvaških mejnih prehodov s kontakti, https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Tel.imenik%20GP-converted.pdf). Tolmačenje izjem je v pristojnosti hrvaške mejne policije.

Hrvaški organi potnikom svetujejo predhodno najavo vstopa preko spletne aplikacije EnterCroatia, da bi se skrajšali mejni postopki (op. ni pa to obvezno).


Potniki, ki potujejo oz. se vračajo v Slovenijo


Ažurne informacije glede pogojev vstopa v Slovenijo se nahajajo na vladni spletni strani glede koronavirusa, razdelek Prehajanje državne meje s Hrvaško: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.

V primeru vprašanj, povezanih z vstopom v Slovenijo, se lahko obrnete neposredno na pristojen organ:
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
POLICIJA
1501 Ljubljana, Štefanova ulica 2
Telefon: (01) 428 40 00

Spletna stran: www.policija.si

E-pošta: gp.policija(at)policija.si, info.koronavirus(at)gov.si

 

V Sloveniji deluje tudi klicni center, kjer so prebivalcem na voljo zanesljive in aktualne informacije glede novega koronavirusa SARS-CoV-2.

Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Če kličete iz tujine, je klicni center dosegljiv na +386 1 478 7550.