Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
08.09.2016  

Pojasnilo glede izplačila starih deviznih vlog varčevalcev Ljubljanske banke

3. septembra 2016 je bil na spletni strani HINA in 4. septembra 2016 na spletni strani časnika Večernji list objavljen članek z naslovom Stari štediše Ljubljanske banke do sada dobili 54 milijuna eura od predviđenih 235 milijuna.

Poudariti želimo, da je trditev, da se je na izdane informativne izračune pritožilo več tisoč varčevalcev, ki bi morali dobiti 31 milijonov evrov in bodo morali na izplačila počakati do končne odločitve v pritožbenem postopku, netočna in neresnična.

Sklad RS za nasledstvo je doslej izdal že več kot 7000 informativnih izračunov v skupni vrednosti 85 milijonov evrov, zoper vse doslej izdane informativne izračune pa je bilo vloženih le 55 ugovorov, kar predstavlja manj kot 1 % vseh izdanih informativnih izračunov. Poleg tega trenutno ne poteka noben sodni postopek, ki bi ga varčevalec sprožil v zvezi z odločbo, izdano na podlagi njegovega ugovora zoper informativni izračun. Navedba v članku, da se je pritožilo več tisoč varčevalcev, je torej netočna in povsem neresnična.

Zakon določa, da se izplačilo varčevalcu opravi na podlagi pravnomočnega informativnega izračuna. Informativni izračun postane pravnomočen po 30 dneh od dneva njegove vročitve varčevalcu, če ta v tem roku zoper izračun ne vloži ugovora.

Od več kot 7000 doslej izdanih informativnih izračunov je postalo pravnomočnih več kot 4200, na podlagi katerih je bilo izplačanih 54 milijonov evrov. Preostali informativni izračuni v vrednosti 31 milijonov evrov, za katere članek napačno trdi, da je bila zoper njih vložena pritožba, pa še niso postali pravnomočni. Ker ima varčevalec glede informativnega izračuna, ki še ni postal pravnomočen, možnost, da v roku 30 dni od njegove vročitve poda morebitni ugovor, obstajata dve možnosti:

• Če se varčevalec strinja z informativnim izračunom, zgolj počaka na to, da poteče 30-dnevni rok od vročitve. S potekom tega roka bo postal informativni izračun pravnomočen, na tej podlagi pa bo izvršeno plačilo varčevalcu.

• Če se varčevalec ne strinja z informativnim izračunom, lahko zoper njega v roku 30 dni od vročitve vloži ugovor. V tem primeru bo varčevalcu izdana odločba. Če se varčevalec ne strinja niti z njo, ima možnost zahtevati sodno varstvo.