Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
15.09.2016  

Slovenija vložila meddržavno tožbo proti Hrvaški glede terjatev Ljubljanske banke do hrvaških podjetij

Slovenija dokazuje, da je Hrvaška kršila Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ker so hrvaške sodne in izvršilne oblasti s svojim sistematičnim ravnanjem LB v zadnjih 25 letih onemogočale izterjavo terjatev do hrvaških podjetij in jo tako nezakonito prikrajšale za njeno premoženje. Dolžniki LB na Hrvaškem pa so se na ta način izognili poplačilu svojih dolgov. Slovenija se je tako znašla v nepravičnem položaju, saj na eni strani izplačuje varčevalce LB (sodba Ališić), na drugi strani pa je bilo preprečeno poplačilo terjatev LB do hrvaških podjetij.

Hrvaška podjetja namreč niso poravnala zapadlih obveznosti, pretežno iz naslova posojil in garancij, odobrenih po letu 1980, zato sta LB in njena podružnica v Zagrebu med leti 1991 in 1996 pričeli s postopki izterjave pred hrvaškimi sodišči. Sledili so dolgotrajni sodni postopki, LB pa je bila ves čas deležna arbitrarnega odločanja hrvaških sodnih in administrativnih organov, prisilnega preprečevanja poslovanja na Hrvaškem, sistematičnega zavlačevanja sodnih postopkov in preprečevanja izvršb pravnomočnih in izvršljivih sodnih odločb, tudi z vmešavanjem izvršilne oblasti. 

Hrvaška sodišča, vključno s hrvaškim ustavnim sodiščem, ves čas onemogočajo, da LB kot tožnik od hrvaških podjetij sodno izterja terjatve. S tem so se hrvaška podjetja izognila plačilu svojih dolgov banki.

Glede na dolgoletna neuspešna pogajanja v zadevi LB in nespoštovanje že doseženih dvostranskih dogovorov s strani Hrvaške, je Slovenija ocenila, da je edina možnost za rešitev tega spora uporaba pravnih sredstev na mednarodni ravni. Po izčrpanju vseh pravnih sredstev na Hrvaškem je Slovenija vložila meddržavno tožbo na ESČP, ki vključuje 26 sodnih zadev glede terjatev LB do hrvaških podjetij. 

Republika Slovenija pričakuje, da bo ESČP po odločitvi o pravici do premoženja deviznih varčevalcev (sodba Ališić), ki jo Slovenija spoštuje in dosledno izvaja, našlo pravično rešitev tudi v primeru kršitev s strani Hrvaške.