Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
30.12.2016  

Slovenija varčevalcem Ljubljanske banke Glavne podružnice Zagreb izplačala preko 100 mio EUR

Ljubljana, 30. 12. 2016. Za varčevalce podružnic Ljubljanske banke (LB) v Zagrebu in Sarajevu je bilo na podlagi pravnomočnih informativnih izračunov in odločb izvedenih že preko 10.000 izplačil, v skupnem znesku 104,6 mio EUR.

Sklad Republike Slovenije za nasledstvo je do sedaj prejel že preko 28.500 zahtev za verifikacijo neizplačanih starih deviznih vlog LB, od tega se jih več kot polovica oziroma preko 15.000 nanaša na Glavno podružnico Zagreb, preostale pa na Glavno podružnico Sarajevo.

Za Glavno podružnico Zagreb in Sarajevo je bilo skupaj izvedenih že preko 10.000 izplačil na podlagi pravnomočnih informativnih izračunov in odločb, v skupnem znesku 104,6 mio EUR. Od tega je bila velika večina izplačana varčevalcem zagrebške podružnice, katerih zahtevke Sklad obravnava od začetka decembra 2015.

Slovenija je še pred iztekom leta 2016 izplačala prvih 142 starih deviznih varčevalcev LB Glavne podružnice Sarajevo, v vrednosti 1,5 mio EUR. Sklad Republike Slovenije za nasledstvo je z odločanjem o zahtevah za verifikacijo neizplačanih starih deviznih vlog pri Glavni podružnici Sarajevo pričel 21. 10. 2016. Slovenija je na ta dan od Bosne in Hercegovine pridobila dokumentacijo omenjene podružnice, kar je bilo objavljeno tudi v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem so bili v skladu z Zakonom o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 izpolnjeni pogoji za pričetek odločanja tudi o zahtevah za verifikacijo pri tej podružnici. Sklad je takoj začel z izdajo informativnih izračunov in prvih 142 upravičencev je izplačila v vrednosti 1,5 mio EUR prejelo še v letu 2016.

Sklad izdaja informativne izračune varčevalcem, ki so poslali popolne vloge z vsemi potrebnimi podatki za odločitev, ostale varčevalce pa poziva k dopolnitvi dokumentacije. Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispetja, varčevalci pa lahko postopek pospešijo, če manjkajočo dokumentacijo pošljejo sami, še preden jih Sklad k temu pozove (vodič do popolne vloge je na voljo na povezavi: SLO/ENG).

Slovenija dosledno in skladno s sprejeto zakonodajo izvršuje sodbo v zadevi Ališić. Postopek verifikacije starih deviznih vlog poteka enako za varčevalce podružnic v Sarajevu in Zagrebu. Postopek je predpisan z zakonom, ki ga je Slovenija sprejela julija 2015 in je podlaga za odločanje. Na izdane informativne izračune je Sklad prejel manj kot 1 % ugovorov. Majhno število prejetih ugovorov kaže na to, da upravičenci s prejetimi izračuni v veliki večini soglašajo, to pa potrjuje ustreznost zakonskih pogojev. Sklad zahteve za verifikacijo sprejema še do konca leta 2017, izplačila pa bodo potekala tudi še v letu 2018.

Ob tej priložnosti želimo vsem mirne in vesele praznike ter srečno novo leto 2017.