Veleposlaništvo RS Zagreb /Vijesti /
08.04.2019  

Nastavak sudskih postupaka protiv LB i NLB u Zagrebu

Ljubljana, 8. travnja 2019.: Na prvostupanjskom (Općinskom) sudu u Zagrebu danas se održala rasprava u ponovljenom suđenju u parničnom predmetu tužitelja Zagrebačke banke (ZaBa) protiv tuženih stranaka Ljubljanskoj banci (LB) i Novoj Ljubljanskoj banci (NLB). Radi se o jednom od sudskih postupaka u svezi prenesenih deviznih štednji u Hrvatskoj.  ZaBa tužbom traži isplatu glavnice u iznosu od 7.524.287,07 švedskih kruna, 106.477,07 norveških kruna i 627.158,60 danskih kruna, što ukupno iznosi približno 820.000 eura, te isplatu kamata i troškova postupka.

Slovenija naglašava kako Hrvatska u sudskim postupcima o prenesenim deviznim štednjama ne poštuje memorandum o suglasnosti kojeg su Slovenija i Hrvatska potpisale dana 11. ožujka 2013. godine u Mokricama. Memorandum određuje da će države rješenje za prenesene devizne štednje LB u Hrvatskoj pronaći na temelju Sporazuma o pitanjima sukcesije (Prilog C). Hrvatska se memorandumom obvezala da će do konačnog rješenja ovog pitanja osigurati prekid svih sudskih postupaka, koje su pokrenule ZaBa i Privredna Banka Zagreb te da se u svrhu rješenja ovog pitanja neće pokretati novi sudski ili bilo koji drugi postupci u svezi prenesenih devizni štednji.

Slovenska vlada memorandumom se obvezala da će, nakon potpisivanja memoranduma u Državnom zboru, pokrenuti postupak ratifikacije Pristupnog ugovora Hrvatske EU. Slovenija je svoj dio obveze iz ugovora ispunila, a Hrvatska nije. Hrvatska želi odredbe memoranduma iz Mokrica izigrati sa ciljem onemogućiti prekid (stay) sudskih postupaka do rješenja pitanja u okviru sukcesije, na način da memorandumu ne priznaje status međunarodnog ugovora. Takvo postupanje nedvojbeno je u suprotnosti dogovorima između država.   

Slovenija ovom prilikom ponovno izražava zabrinutost i nezadovoljstvo zbog kršenja međunarodnih obveza i odredbi prava EU od strane Hrvatske te arbitrarne i pogrešne interpretacije slovenskog Ustavnog zakona o dopunama ustavnog zakona za izvršenje temeljne ustavne odluke o samostalnosti  i neovisnosti Republike Slovenije od strane hrvatskih sudova. Sukladno ustavnim zakonom bio je točno određen samo dio obveza i prava LB prenesen na novoosnovanu NLB, a među kojima ne postoje obveze za devize na deviznim računima i devizna štednja knjižena izvan područja Slovenije, te pripadajuća potraživanja iz ovih naslova. Stoga je NLB nepravedno i u suprotnosti sa slovenskim pravnim redom te međunarodnim dogovorima legitimirana kao drugotužena stranka u ovim postupcima.

Slovenija očekuje da će Hrvatska u cijelosti ispuniti svoje međunarodne obveze te da će do konačnog rješenja pitanja preuzimanja jamstava bivše SFRJ za devizne štednje podnijete u poslovnim bankama u nekadašnji SFRJ osigurati prekid svih sudskih postupaka u hrvatskim sudovima koje su pokrenule ZaBa i Privredna Banka Zagreb.

Ovom prilikom Slovenija ponovno naglašava kako su načela vladavine prava i mirnog rješavanja sporova temeljna pravna načela u suvremenoj međunarodnoj i europskoj zajednici.