Veleposlaništvo RS Zagreb /Vijesti /
25.04.2019  

Nova pravomoćna presuda na štetu LB i NLB u Hrvatskoj

Ljubljana, 24. travnja 2019. – Drugostupanjski (županijski) sud u Zagrebu donio je novu pravomoćnu presudu protiv Ljubljanske banke (LB) i Nove Ljubljanske banke (NLB) vezano na prenesene devizne štednje u Hrvatskoj. Odbacio je žalbe LB i NLB te potvrdio presudu suda prvog stupnja koji je usvojio tužbeni zahtjev Privredne banke Zagreb (PBZ) za isplatu glavnice 9.185.141,76 američkih dolara  (približno 8.170.000 eura) te isplatu kamata i troškova postupka.

Odluke hrvatskih sudova oprečne su međunarodnim obvezama Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o pitanjima sukcesije i Memoranduma o suglasnosti iz Mokrica. Sporazum o pitanjima sukcesije određuje da je pitanje jamstava SFRJ ili Narodne banke Jugoslavije za devizne štednje u poslovnim bankama i njihovim podružnicama pitanje sukcesije. Prilog C Sporazuma države nasljednice obvezuje da o preuzimanju jamstava SFRJ ili Narodne banke Jugoslavije za devizne štednje u poslovnim bankama i njihovim podružnicama odmah započnu pregovore pod pokroviteljstvom Banke za međunarodne nagodbe. Unatoč tome što su države nasljednice pod pokroviteljstvom ove banke provele četiri kruga pregovora u razdoblju od 2001. do 2002. godine, ova je odredba do danas ostala neispunjena.

Memorandum kojeg su Slovenija i Hrvatska potpisale 11. ožujka 2013. godine u Mokricama također potvrđuje činjenicu kako je pitanje prenesenih devizni štednji LB u Hrvatskoj pitanje sukcesije, jer su se obje države memorandumom obvezale ovo pitanje riješiti sukladno Prilogu C Sporazuma o pitanjima nasljedstva. Države se nisu obvezale samo na pregovore, nego i na to da će pronaći rješenje za ovo pitanje. Memorandum o suglasnosti također određuje kako će Hrvatska do konačnog rješenja ovog pitanja osigurati prekid svih sudskih postupaka, koje su pokrenule Zagrebačka banka i PBZ u svezi prenesenih deviznih štednji.

Slovenska vlada memorandumom se obvezala da će, nakon potpisivanja Memoranduma u Državnom zboru, pokrenuti postupak ratifikacije Ugovora o pristupu Hrvatske EU. Slovenija je svoj dio obveze iz ugovora ispunila, a Hrvatska nije.  Hrvatska želi odredbe Memoranduma iz Mokrica izigrati s ciljem da onemogući prekid (stay) sudskih postupaka do rješenja pitanja u okviru sukcesije na način da ne priznaje Memorandumu status međunarodnog ugovora. Takvo postupanje u suprotnosti je dogovorima između država.   

Ovom prilikom Slovenija ponovno izražava zabrinutost i nezadovoljstvo zbog kršenja međunarodnih obveza i odredbi prava EU od strane Hrvatske te arbitrarne i pogrešne interpretacije slovenskog Ustavnog zakona o dopunama ustavnog zakona za izvršenje temeljne ustavne odluke o samostalnosti  i neovisnosti Republike Slovenije od strane hrvatskih sudova. Sukladno ustavnom zakonu bio je točno određen samo dio obveza i prava LB prenesen na novoutemeljenu NLB, a među kojima se nisu nalazile obveze za devize na deviznim računima i deviznim štednim knjižicama izvan područja Slovenije te pripadajuća potraživanja iz ovih naslova. NLB stoga je neopravdano i oprečno slovenskom pravnom redu te međunarodnim dogovorima tretirana kao drugotužena stranka u ovim postupcima.

NLB će negativne financijske posljedice u slučaju prisilnog ispunjenja navedene sudske odluke, sukladno Zakonu za zaštitu vrijednosti kapitalne investicije RS u NLB, nadomjestiti Fond RS za sukcesiju. Ovim mehanizmom zaštite Slovenija ne preuzima nikakve obveze do Hrvatske iz naslova prenesenih deviznih štednji, nego štiti samo vrijednost svoje imovine.

Slovenija očekuje da će Hrvatska u cijelosti ispuniti svoje međunarodne obveze te da će do konačnog rješenja pitanja preuzimanja jamstava bivše SFRJ za devizne štednje u poslovnim bankama i njihovim podružnicama na području bivše SFRJ,osigurati prekid svih sudskih postupaka u hrvatskim sudovima koje su pokrenule Zagrebačka banka i Privredna Banka Zagreb.

Ovom prilikom Slovenija ponovno naglašava kako su načela vladavine prava i mirnog rješavanja sporova temeljna pravna načela u suvremenoj međunarodnoj i europskoj zajednici.