Veleposlaništvo RS Zagreb /Gospodarstvo /

Gospodarska diplomacija

Spoštovani,

na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu, tako kot tudi drugod po svetu, gospodarski diplomaciji posvečamo veliko pozornosti. Poleg Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospodarske in obrtne zbornice, poslovnih združenj in ostalih institucij sta osrednja nosilca gospodarske diplomacije v Republiki Hrvaški Veleposlaništvo Republike Slovenije in SLO-CRO Poslovni klub.

Storitve veleposlaništva za slovenska podjetja lahko delimo v dve zaključeni celoti:

1) Veleposlaništvo spremlja poslovno okolje in spoštovanje mednarodnih obveznosti (EU in WTO) v Republiki Hrvaški ter posreduje v primerih, ko so kršeni interesi slovenskih podjetij v smislu diskriminacije (npr. javni razpisi) oziroma je podjetjem otežen ali onemogočen dostop do trga. Veleposlaništvo intenzivno sodeluje s podjetji pri odpravi administrativnih ovir ter vzdržuje stike z ministrstvi in drugimi institucijami.

2) Drugi del naših storitev pa je neposredno vezan na delo s podjetji (t.i. komercialna diplomacija), kjer tesno sodelujemo s SLO-CRO Poslovnim klubom na področjih kot so:

  • svetovanje podjetjem (zlasti majhnim in srednje velikim) pri vstopu na hrvaški trg;

  • priprava informacij o potencialnih poslovnih partnerjih; pomoč pri pripravi marketinških analiz in postavljanju strategij podjetij za hrvaški trg;

  • priprava informacij glede distribucijskih kanalov, cenovne politike, promocije in oceno primernosti izdelkov ali storitev za hrvaški trg;

  • povezovanje slovenskih podjetij v okviru SLO-CRO Poslovnega kluba v luči izmenjave izkušenj, informacij in boljšega sodelovanja med podjetji;

  • intenzivno iskanje poslovnih priložnosti in lobiranje za slovenska podjetja;

  • spremljanje naložb slovenskih podjetij v Republiki Hrvaški, ki so že sedaj pomemben investitor in lahko ta položaj še bolj utrdijo;

  • promocija slovenskega gospodarstva na lokalni ravni (županije, mesta), zlasti v obmejnem območju in lokalnih skupnostih, kjer imajo slovenska podjetja večje naložbe;

  • izdelava priročnikov za slovenske investitorje na hrvaškem trgu.