Veleposlaništvo RS Zagreb /Gospodarstvo /Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško /

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško

Slovenija in Hrvaška na področju gospodarstva vse od samostojnosti obeh držav dobro sodelujeta in sta druga drugi med najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami.

Hrvaška je tako v letu 2016, glede na skupno vrednost blagovne menjave, ki predstavlja  7,3 odstotka celotne blagovne menjave Slovenije s svetom, med gospodarskimi partnericami zasedla 4. mesto.

Blagovna menjave med državama zadnja leta beleži konstanten trend rasti, tako pri izvozu kot tudi pri uvoza. Skupna blagovna menjava je v letu 2016 dosegla skoraj 3,6 mlrd. evrov, saldo menjave pa je za Slovenijo ves čas pozitiven.

Skupna vrednost blagovne menjave je v letu 2016 dosegla rekordno vrednost 3,58 mlrd. evrov, kar predstavlja 10,7 % rast glede na leto 2015 (3,23 mlrd. EUR). Vrednost slovenskega izvoza na Hrvaško je v letu 2016 znašala 2,07 mlrd. EUR in je bila za 11,3 % višja kot leta 2015, vrednost uvoza pa je dosegla vrednost 1,5 mlrd. EUR in je bila približno 10 % večja kot leta 2015. Zadnja leta beležimo občutno rast skupne blagovne menjave (leta 2013 9 %, leta 2014 12 % , leta 2015 13,4 % in lani 10,7 %), k čemur je brez dvoma pomembno prispeval vstop Hrvaške v EU.

V letu 2016 so slovenska podjetja na Hrvaško največ izvažala po naslednjih skupinah proizvodov:

Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
18 % celotnega izvoza), vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor (10 %), jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli (9%), farmacevtski proizvodi (6%), električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke (5%), plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume (4%).

Največji delež hrvaškega izvoza v Slovenijo je zabeležen na področjih kot so  mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski (14%), vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor (10%), jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli (9%), Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke (7%), les in lesni izdelki, lesno oglje (4%), plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume (3%) itn.

Na Hrvaško sicer iz Slovenije izvaža preko 2900 podjetij
( http://www.sloexport.si/Search?poizvedbaid=21 )

Leto 2016 je bilo rekordno tudi na področju turizma. Na Hrvaškem so lani zabeležili skupno  16.35 milijona prihodov turistov in 91.46 milijona nočitev. Slovenci so bili po številu obiskov in prenočitev (9,6 milijona) drugi med tujimi gosti, takoj za Nemci.

V letu 2016 je bila Hrvaška glede na število prihodov turistov na 4. mestu med vsem državami, od koder v Slovenijo prihajajo turisti ter na 4. mestu po ustvarjenih turističnih prenočitvah (za Italijo, Avstrijo in Nemčijo). V letu 2016 je Slovenijo obiskalo 152.981 hrvaških turistov (12 % več kot v letu 2015), ki so ustvarili 352.042 nočitev (10 % več kot leta 2015).

Aktualne podatke o poslovanju na hrvaškem tržišču je sicer mogoče spremljati na spletni strani Izvozno okno –  www.izvoznookno.si/Podatki_o_drzavah/Hrvaska/Predstavitev_drzave

 

Blagovna menjava

Blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško 2011 – 2017 (v 1.000 EUR)

LetoIzvoz blagaUvoz blagaSkupajSaldo
20111.424.025926.7002.350.725497.325
20121.356.693943.4632.300.156413.230
20131.484.2981.069.0492.553.347415.249
20141.774.9971.084.0532.859.050690.944
20151.864.2991.371.0653.235.364493.234
20162.076.0481.506.9223.582.970569.126
2017*958.612615.0041.573.616343.608

Blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško 2011 – 2017 (grafični prikaz) 


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan- maj (posodobljeno avgust 2017).


Slovenski izvoz na Hrvaško v letu 2016 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
 

DeležEURSkupina proizvodov
18 %364.472Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
10 %209.784Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 %190.836Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 %132.423Farmacevtski proizvodi
5 %97.186Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 %84.530Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Slovenski uvoz iz Hrvaške v letu 2016 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 
 

DeležEURSkupina proizvodov
14 %212.746Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
10 %146.823Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 %129.973Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 %100.131Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 %66.989Les in lesni izdelki, lesno oglje
3 %52.276Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 Vir: Statistični urad RS, julij 2017. 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
 • Uredba o ratifikaciji Protokola o načinu delovanja na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško za sprostitev prometa in izboljšanje sodelovanja v boju proti carinskim goljufijam
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BHRPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BHRIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem in železniškem prometu (BHREMK)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (BHRGS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BHRSZI)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o veterinarskem sodelovanju (BHRVS)
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu (BHRMR)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju (BHRTGO)
 • Uredba o ratifikaciji Dogovora o sodelovanju med Ministrstvom za ekonomske odnose in r, azvoj Re, publike Slovenije in Državnim zavodom za standardizacijo in meroslovje Republike Hr, vaške pri izmenjavi podatkov o tehničnih lastnostih izdelkov in opravljenih postopkih ugotavljanja skladnosti izdelkov, ki so predmet medsebojne blagovne menjave med pravnimi in fizičnimi osebami s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma Republiki Hrvaški
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (ZHRZTS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij (BHRUVR)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o zaposlovanju (BHRZ)
 • Sklep o potrditvi Zapisnika XVIII. zasedanja Stalne mešane komisije (po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju), ki je potekalo 18. maja 2010 v Zagrebu
 • Zakon o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (BHRAS)
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost, izobraževanje in šport Republike Hrvaške o sodelovanju na področju izobraževanja
 • Sklep o potrditvi Sklepov Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o sodelovanju v turističnih sezonah

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2016.