Veleposlaništvo RS Zagreb /Konzularna pomoč slovenskim državljanom in vizno poslovanje /Osnovne informacije za obiskovalce Republike Hrvaške /

Osnovne informacije

Komu lahko veleposlaništvo nudi pomoč? 

 • slovenskim državljanom;
 • osebam slovenskega porekla;
 • državljanom držav članic Evropske unije, če v državi sprejemnici nimajo svojega diplomatsko konzularnega predstavništva (v skladu z 20. členom Pogodbe o Evropski skupnosti).

Kaj veleposlaništvo lahko stori za vas?

 • izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo;
 • posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo;
 • vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, če tako želite, ter, ob vašem soglasju, obvesti vaše sorodnike oz. prijatelje o vaši situaciji;
 • posreduje obvestilo sorodnikom oz. prijateljem v primeru nesreče ali smrti;
 • pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo. Ob tem poudarjamo, da Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in veleposlaništvo ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih uslug.
 • pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji;
 • pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev;
 • overja podpise, prevode, potrdila;
 • pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične in poslovne subjekte.

Česa veleposlaništvo ne more storiti za vas?

 • izposlovati izpustitve iz pripora oz. zapora;
 • plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj;
 • preprečiti lokalnim oblastem, da vas po prestani zaporni kazni prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo;
 • priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnici ali v zaporu;
 • plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških ter drugih uslug;
 • pomagati vstopiti v državo;
 • priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za namen pridobitve vizumov;
 • rezervirati hotelov ali drugih namestitev;
 • priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje.

Podrobnejše informacije za popotnike so dostopne na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.