Veleposlaništvo RS Zagreb /Konzularna pomoč slovenskim državljanom in vizno poslovanje /Osnovne informacije za obiskovalce Republike Hrvaške /Vnos zdravil /

Vnos zdravil

Vnos zdravil za osebne potrebe na Hrvaško je mogoč v količinah, ki so potrebne za največ mesec dni zdravljenja. Pri tem mora imeti slovenski državljan pri sebi ustrezno medicinsko dokumentacijo (potrdilo zdravnika, prepis zgodovine bolezni).

Vnos zdravil z vsebnostjo drog je mogoče za osebno uporabo na Hrvaško prinesti v količini, ki zadostuje za 5 dni zdravljenja. Tovrstna zdravila je mogoče vnesti z  ustrezno spremljajočo  medicinsko dokumentacijo (recept, overjeno potrdilo zdravnika), iz katere je razvidna nujnost jemanja tovrstnih zdravil. Če zdravila vnašajo osebe, ki so na substitucijski terapiji bolezni odvisnosti ali na terapiji zdravljenja malignih bolezni, lahko vnesena količina znaša za 15 dni osebne uporabe.

Dodatne informacije o vnosu stvari, ki so lahko predmet carinskih postopkov, je moč najti na spletnih straneh Carinske uprave RH: http://www.carina.hr/Carina/InformacijeFizicke.aspx