Veleposlaništvo RS Zagreb /Konzularna pomoč slovenskim državljanom in vizno poslovanje /Osnovne informacije za obiskovalce Republike Hrvaške /Vnos orožja /

Vnos orožja

Vnos orožja na Hrvaško je dovoljen samo ob predhodni prijavi vnosa mejni policiji in pridobitvi ustreznega dovoljenja (glede na vrsto orožja). Iznos orožja iz Hrvaške se lahko izvede samo ob predloženem orožnem listu.

Na Hrvaškem je mogoče nabaviti določene vrste orožja brez prijave pristojnim organom. Gre za orožja kategorije D, v katero spadajo zračna puška (z maksimalno kinetično energijo 10,5 J, največjim kalibrom 4,5 mm in največjo hitrostjo projektila 200 m/s), orožja s tetivo (z največjo natezno silo 450 N), električni paralizatorji za samoobrambo, razpršilci in hladno orožje.

Opozarjamo, da  je navedena orožja kategorije D ob prečkanju meje obvezno potrebno prijaviti hrvaški mejni policiji, vključno z  razpršilci oziroma solzilci. Glede na okoliščine in vneseno količino lahko policist zahteva dodatna pojasnila oziroma potrdila. Neprijava vnosa ima lahko za posledico zaseg predmetov ter izrek denarne kazni. 

Dodatne informacije o vnosu stvari, ki so lahko predmet carinskih postopkov, je moč najti na spletnih straneh Carinske uprave RH: www.carina.hr/Carina/InformacijeFizicke.aspx